PIW Rypin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
PIW Rypin

OD DNIA 03 SIERPNIA 2021 r. POWIAT RYPIŃSKI ZNAJDUJE SIĘ W OBSZARZE OBJĘTYM OGRANICZENIAMI I

zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 

WZMOCNIONE ŚRODKI BIOASEKURACJI DLA ZAKŁADÓW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III

Następujące wzmocnione środki bioasekuracji mają zastosowanie do zakładów, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się na obszarach;

 • objętych ograniczeniami I,
 • objęty ograniczeniami II,
 • objęty ograniczeniami III

a)

świnie utrzymywane na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przemieszczane poza te obszary;

b)

materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczany poza ten obszar;

c)

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczane poza ten obszar;

d)

świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przemieszczane poza te obszary.

Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w przypadku dozwolonych przemieszczeń poza te obszary, zapewniają stosowanie w zakładach, w których utrzymywane są świnie, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji:

a)

brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami oraz co najmniej:

 
 • innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów;
 
 • dzikimi świniami;

b)

odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

c)

mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

d)

brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po polowaniu na dzikie świnie lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;

e)

zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

f)

odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do zakładu, w którym utrzymywane są świnie;

g)

pomieszczenia i budynki zakładu, w którym utrzymywane są świnie, muszą:

 
 • być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;
 
 • umożliwiać mycie i odkażanie rąk;
 
 • umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;
 
 • posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

h)

posiadać ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę;

i)

musi istnieć plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu i ustawodawstwa krajowego;

plan bioasekuracji obejmuje co najmniej:

 
 • ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, właściwych dla typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
 
 • ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych utrzymywanych świń;
 
 • procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
 
 • przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i w stosownych przypadkach;
 
 • specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;
 
 • ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami;
 
 • procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;
 
 • audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.

Podmioty, które nie zapewnią stosowania w zakładach,
w których utrzymywane są świnie wzmocnionych środków bioasekuracji od 1 listopada 2021 r., nie otrzymają zgody na przemieszczenia poza obszar objęty ograniczeniami I,
w którym zlokalizowane jest gospodarstwo.

OD DNIA 03 SIERPNIA 2021 r. ZMIANA TERMINU ZGŁASZANIA ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH ŚWIŃ

Obowiązek zgłoszeń zdarzeń :

 • kupno,
 • sprzedaż,
 • padnięcie,
 • ubój gospodarczy,
 • oznakowanie

świń do ARiMR w terminie 2 dni od zdarzenia.

Uwaga!!!

Posiadacze świń są obowiązani do informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

 


W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.