PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PIW Rypin

Informacja o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 23 czerwca 2022

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 23 czerwca 2022 r. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz.1753) wprowadzone zostały zmiany dotyczące informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis    do rejestru zakładów musi zawierać numer PESEL oraz numer identyfikacyjny REGON (jeżeli taki numer został nadany). Zmiana obowiązuje od 11.08.2022 r.

Podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 11.08.2022 r.) składają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie zawierające dane dotyczące nr PESEL lub REGON w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 11 lutego 2023 r. (podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2022 r. poz.1570).

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje o konieczności złożenia stosownego oświadczenia w terminie do 11.02.2023 r. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin, tel.(54) 280-27-87.

Rozdzielnik:

Podmioty wpisane do rejestru Powiatowego lekarza Weterynarii w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego:

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego, punkt skupu dziczyzny, RHD, SB, MLO, ferma jaj konsumpcyjnych, rozbiór drobiu, pozyskiwanie zwierząt łownych, transport produktów pochodzenia zwierzęcego, transport i skup mleka, konfekcjonowanie miodu, żywność złożona, obrót bez magazynowania produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Skan pisma oraz formularz oświadczenia - POBIERZ

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje, że w dniach:
 
- 27.06-04.07.2022 r. na terenie gminy SKRWILNO badania przedubojowe świń w gospodarstwie oraz kontrole zdrowia świń wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia wykonywał będzie lek. wet. Wojciech Minda, tel. 602 359 079.
- 27.06-04.07.2022 r. nie będzie można wykonać badania mięsa na użytek własny (świnie, dziki) w kierunku włośni w laboratorium w Skrwilnie.
W ww. terminie proszę o korzystanie z laboratoriów znajdujących się w sąsiednich powiatach.
 
- 04-10.07.2022 r. na terenie gminy WĄPIELSK badania przedubojowe świń w gospodarstwie oraz kontrole zdrowia świń wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia wykonywał będzie lek. wet. Jacek Kaczorowski (507 379 449), lek. wet. Krzysztof Majkowski (606 362 727), lek. wet. Jacek Pilarski (604 274 379), lek. wet. Piotr Witkowski (696 288 629).
 
 

Informacje dla podróżnych z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

 

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

 https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

Dane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka (do 5 sztuk) i nie posiadających kompletu dokumentów przewozowych

 https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-wjazd-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-dane-kontaktowe-krajow-ue-

 

ulotkaua

 

ulotkaen

 

ulotkapl

 


W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.