PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Dla rolników Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie

Email Drukuj PDF

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1.

Nazwa Gospodarstwa

Ferma 1 (jeśli dotyczy)

Adres

Nowakowo 1

00-001 Nowaki

Numer identyfikacyjny

PL 000 0000 001

Telefon

111-222-333

Właściciel

Jan Nowak

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób

Wykonanie TAK/NIE 2

Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”

Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę.

Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.

 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka   dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefę „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn

Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka   dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Higiena osób mających kontakt ze świniami

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z woda i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym

 

Wprowadzanie świń do gospodarstwa

Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu gdzie są inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw

 

Wysyłanie świń z gospodarstwa

Wysyłanie świń   bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymagana dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa

 

Posiadanie wiedzy na temat chorób świń

Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń

 

Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)

Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi : oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane

 

Przygotowanie paszy dla świń

Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.

 

Materiał ściółkowy dla zwierząt - słoma

Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.

 

Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”

 

Kontrola przeprowadzona w dniu …………………….

………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………………

Imię i nazwisko powiatowego lekarza weterynarii           Akceptacja planu / Brak akceptacji podpis3

(lub pieczątka)

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Uwagi PLW w celu korekty Planu lub jego wykonania

   

Zapoznałem się i rozumiem uwagi PLW dotyczące poprawienia „Planu bezpieczeństwa biologicznego” .

Data …………………………………………..                                                            Podpis……………………………….……………..

                                                                                                                                             właściciel/posiadacz świń

1- Analiza i weryfikacja „Panu bezpieczeństwa biologicznego” przeprowadzana jest min. raz do roku przez powiatowego lekarza weterynarii podczas kontroli w gospodarstwie.

2 – Wypełnia właściciel / posiadacz świń.

3 – Niepotrzebne skreślić

 

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.