PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna ASF Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie

Email Drukuj PDF

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1.

Plik PDF z formularzem do wypełnienia.

 

poniżej przykładowy wygląd formularza

 

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób

Wykonanie TAK/NIE 2

Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”

Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę.

Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.

 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefę „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn

Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka   dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Higiena osób mających kontakt ze świniami

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do strefy czystej (obligatoryjnie przy budynku gdzie przebywają świnie) znajduje się stałe źródło wody lub zamiennie np. wiaderko z wodą, mydło i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym

 

Wprowadzanie świń do gospodarstwa

Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu, w którym przebywają inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Rozród świń – optymalnie inseminacja. Dopuszcza się naturalne krycie knurem utrzymywanym we własnym gospodarstwie, nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw.

 

Wysyłanie świń z gospodarstwa

Wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymagana dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Rozród świń – inseminacja lub naturalne krycie knurem utrzymywanym we własnym gospodarstwie. Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa (nie dopuszcza się wysyłek loch/loszek do knura).

 

Posiadanie wiedzy na temat chorób świń

Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń

 

Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)

Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi: oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Przejście do budynku gdzie przebywają świnie wyłącznie przez matę dezynfekcyjną/kuwetę wypełnioną środkiem dezynfekcyjnym. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane. Narzędzia ze strefy czystej nie mogą być używane poza strefą czystą.

 

Przygotowanie paszy dla świń

Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem pozyskane z ooo* II lub ooo III przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.

 

Materiał ściółkowy dla zwierząt - słoma

Materiał ściółkowy pozyskany z ooo* II lub ooo III przechowywany 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczony przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzony lub w zamykanym pomieszczeniu.

 

Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”.

 

* ooo – skrót od obszar objęty ograniczeniami

Kontrola przeprowadzona w dniu …………………….

………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………………

Imię i nazwisko powiatowego lekarza weterynarii         Akceptacja planu / Brak akceptacji podpis3

(lub pieczątka)

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Uwagi PLW w celu korekty Planu lub jego wykonania

   

Zapoznałem się i rozumiem uwagi PLW dotyczące poprawienia „Planu bezpieczeństwa biologicznego”.

Data …………………………………………..                                                           Podpis……………………………….……………..

                                                                                                                                              właściciel/posiadacz świń

1- Analiza i weryfikacja „Panu bezpieczeństwa biologicznego” przeprowadzana jest min. raz do roku przez powiatowego lekarza weterynarii podczas kontroli w gospodarstwie. Dokument zatwierdzony już przez PLW w „okresie przejściowym” (do końca października 2021) obowiązuje.

2 – Wypełnia właściciel / posiadacz świń.

3 – Niepotrzebne skreślić

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 21 października 2021 11:21  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.