PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności serwisu piwrypin.pl

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej piwbydgoszcz.idsl.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.piwrypin.pl

Data publikacji strony internetowej: 20 sierpnia 2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo np. pliki *.pdf z zawartością typu "obraz".

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

Dokumenty i strony, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

Istnieje możliwości odczytu na głos informacji tekstowych ze strony za pomocą:

Przeglądarki EDGE wykorzystując funkcję "czytaj na głos"- skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+U.

Ta sama funkcja programu EDGE odczytuje na głoś dokumenty *.pdf napisane tekstem a nie wstawione jako "obraz".

W programie Word dokumentów *.doc i *.docx - skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+Spacja.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych dla powiększenia tekstu.

Raport sporządzono dnia 30 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Maria Okraszewska, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 280 2787

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie, ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin

Do wejścia/wjazdu do budynku prowadzą dwie drogi od chodnika/ulicy, jedna z podjazdem na plac, druga schodami do bramki. Do wejścia od bramki prowadzi chodnik z polbruku.

Do Inspektoratu prowadzi jedno wejście od strony szczytowej zabudowań. Pomieszczenia Inspektoratu znajdują się na parterze.

Schody na parter posiadają poręcze z wyłączeniem części pomiędzy wejściem głównym a schodami na parter.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie, który znajduje się po prawej stronie od wejścia na parter.

W budynku nie ma windy ani podjazdów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dla osób niedosłyszących i głuchoniemych.

Osoby niedosłyszące i głuchonieme podczas załatwiania spraw mogą skorzystać z pomocytłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osoby chcące skorzystać z usługi tłumacza powinny zgłosić  co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie. W zgłoszeniu należy wskazać metodę (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN). Zgłoszenie to należy przesłać na pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożyć w siedzibie urzędu.

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 17 stycznia 2022 12:01  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.