PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Dla hodowców Informacja o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 23 czerwca 2022

Informacja o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 23 czerwca 2022

Email Drukuj PDF

Informacja o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 23 czerwca 2022

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 23 czerwca 2022 r. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz.1753) wprowadzone zostały zmiany dotyczące informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis    do rejestru zakładów musi zawierać numer PESEL oraz numer identyfikacyjny REGON (jeżeli taki numer został nadany). Zmiana obowiązuje od 11.08.2022 r.

Podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 11.08.2022 r.) składają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie zawierające dane dotyczące nr PESEL lub REGON w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 11 lutego 2023 r. (podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2022 r. poz.1570).

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje o konieczności złożenia stosownego oświadczenia w terminie do 11.02.2023 r. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin, tel.(54) 280-27-87.

Rozdzielnik:

Podmioty wpisane do rejestru Powiatowego lekarza Weterynarii w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego:

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego, punkt skupu dziczyzny, RHD, SB, MLO, ferma jaj konsumpcyjnych, rozbiór drobiu, pozyskiwanie zwierząt łownych, transport produktów pochodzenia zwierzęcego, transport i skup mleka, konfekcjonowanie miodu, żywność złożona, obrót bez magazynowania produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Skan pisma oraz formularz oświadczenia - POBIERZ

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 02 lutego 2023 11:38  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.