PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna HPAI ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2023 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2023 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2023 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r.

uchylające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 18/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. ust. 5 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 str. 1, z późn. zm.), art. 67 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.), a także art. 4 ust. 5 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE. L Nr 205 z 14.8.2018 r., str. 48), w związku z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków, zarządza się, co następuje:

SI. Uchyla się rozporządzenie Nr 18/2022 Woj ewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6481).

S2.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.

 

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.