PIW Rypin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Ogłoszenia archiwalne

Inspektor Weterynaryjny - etat

Email Drukuj PDF

 POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W RYPINIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • inspektor weterynaryjny 

      do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie

 

WYMIAR ETATU: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

ADRES URZĘDU

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

87-500 Rypin

ul. Nowy Rynek 15

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 • Rypin, 
      Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 87-500 Rypin, ul. Nowy Rynek 15

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • tworzenie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych,
 • opracowywanie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad indentyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniu zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt.

 

WARUNKI PRACY

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu rypińskiego

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami,praca w biurze przy komputerze

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślna przestępstwo skarbowe

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  29-07-2016

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    NOWY RYNEK 15
    87-500 RYPIN
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 11 lipca 2016 11:02  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.