PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
RODO

RODO

Email Drukuj PDF

 Obowiązek informacyjny

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy, że:
 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 54 280 27 87. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, emailem.
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Rypinie, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

3. Pana/Pani/ dane osobowe  będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu realizacji prawnych działań.

 


 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
 

1) współadministratorem danych osobowych:
 

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
 

b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy  jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy Weterynarii (adres siedziby: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, kontakt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: (48) 52 339-21-00, 52 345-50-12; 52 345-50-13),
 

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w … jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie (adres siedziby: ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin, kontakt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: (48) 54 280 27 87 , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
 

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., tel. 22 623 24 81,
 

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru podmiotów nadzorowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, USTAWA z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu, USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej);
 

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;
 

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 17 stycznia 2022 11:55
 W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.