Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie

środa, 04 sierpnia 2021 20:51 Powiatowy Lekarz Weterynarii
Drukuj

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1.

Nazwa Gospodarstwa

Ferma 1 (jeśli dotyczy)

Adres

Nowakowo 1

00-001 Nowaki

Numer identyfikacyjny

PL 000 0000 001

Telefon

111-222-333

Właściciel

Jan Nowak

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób

Wykonanie TAK/NIE 2

Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”

Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę.

Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.

 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka   dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefę „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn

Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka   dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Higiena osób mających kontakt ze świniami

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z woda i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym

 

Wprowadzanie świń do gospodarstwa

Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu gdzie są inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw

 

Wysyłanie świń z gospodarstwa

Wysyłanie świń   bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymagana dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa

 

Posiadanie wiedzy na temat chorób świń

Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń

 

Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)

Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi : oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane

 

Przygotowanie paszy dla świń

Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.

 

Materiał ściółkowy dla zwierząt - słoma

Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.

 

Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”

 

Kontrola przeprowadzona w dniu …………………….

………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………………

Imię i nazwisko powiatowego lekarza weterynarii           Akceptacja planu / Brak akceptacji podpis3

(lub pieczątka)

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Uwagi PLW w celu korekty Planu lub jego wykonania

   

Zapoznałem się i rozumiem uwagi PLW dotyczące poprawienia „Planu bezpieczeństwa biologicznego” .

Data …………………………………………..                                                            Podpis……………………………….……………..

                                                                                                                                             właściciel/posiadacz świń

1- Analiza i weryfikacja „Panu bezpieczeństwa biologicznego” przeprowadzana jest min. raz do roku przez powiatowego lekarza weterynarii podczas kontroli w gospodarstwie.

2 – Wypełnia właściciel / posiadacz świń.

3 – Niepotrzebne skreślić

 

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.