Wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych 2022

piątek, 26 listopada 2021 08:05 Powiatowy Lekarz Weterynarii
Drukuj

Rypin, dnia 26 listopada 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W RYPINIE

INFORMACJA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RYPINIE informuje o potrzebie wyznaczenia na czas określony, tj. 2022 rok do wykonania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w powiecie rypińskim w następującym zakresie:

 1. Szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – minimum 6 lekarzy weterynarii,
 2. Sprawowania nadzoru nad miejscem gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskiem oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – minimum 6 lekarzy weterynarii,
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – minimum 7 lekarzy weterynarii,
 4. Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju:
  1. ZPM Krzysztof Wrzosek, Rogowo – minimum 2 lekarzy weterynarii,
  2. ZPM Danuta Żbikowska, Krzysztof Żbikowski, Skrwilno – minimum 2 lekarzy weterynarii,
  3. Pobierania próbek do badań – minimum 2 lekarzy weterynarii.
  4. Badania laboratoryjnego na obecność włośni oraz badania mięsa zwierząt łownych – minimum 1 lekarz weterynarii.
  5. Do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – poskramianie świń przy pobieraniu prób krwi do badania na chorobę Aujeszkyego.

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wyżej wymienionych czynności mogą składać wnioski do dnia 10.12.2021 r. osobiście lub w formie elektronicznej na druku przedstawionym w dalszej części ogłoszenia.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone do dnia 17.12.2021 r.

Wyznaczenie do w/w czynności nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania, a zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie, nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych - format DOC

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych - format PDF

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 30 listopada 2021 11:50  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.